Asociația desfășoară următoarele activități:
  • organizarea activităților de promovare a profesiei de consultant în management și a membrilor ACAM;

  • organizarea programelor de instruire și dezvoltare pentru consultanții în management în țară și peste hotare;
  • organizarea activităților de lobby și advocacy prin participarea la diferite platforme de discuții și dezvoltare. Elaborarea și promovarea diferitor inițiative legislative pentru dezvoltarea sectorului și apărarea intereselor membrilor;
  • acordarea de suport și consiliere consultanților privind atestarea performanților și obținere de certificări internaționale (CMC, ISO, PMP ș.a.)
  • elaborarea studiilor și cercetărilor pentru sectorul de consultanță in management, inclusiv a problemelor cu care se confruntă sectorul în Republica Moldova;
  • organizarea de conferințe, seminare, întruniri în probleme de management a afacerilor și consultanță în management;
  • aprobarea și promovarea „Codului de etică al consultantului în afaceri și management”; – conform standardelor CMC (Certified Management Consultants);
  • elaborarea și editarea publicațiilor de specialitate, ghidurilor, articolelor specifice managementului și consultanței în management;
  • susținerea formării viitorilor consultanți în cadrul unor colaborări cu instituțiile de învățământ superior, prin programe de studii conexe consultanței în management.
  • identificarea de tendere și altor oportunități în vederea diseminării informației în rândurile membrilor Asociației pentru participarea la diferite proiecte de consultanță în țară și peste hotare;

Valorile noastre

Libertatea

asocierii și egalitatea în drepturi a tuturor membrilor

Cooperarea

pentru stabilirea de parteneriate, servind interesele de profil ale industriei conexe sectorului de consultanță în management

Transparența

activității și deciziilor administrative

Interesul public

prin promovarea valorilor și intereselor naționale, civice, ale democrației și statului de drept, parteneriatului, competiției deschise

Consiliul

Domenii de consultanță în afaceri

Dezvoltarea organizațiilor și strategie

Cuprinde analiza situației organizației client și redefinirea strategiei organizației, asistență pentru planificarea afacerii și a resurselor, elaborarea de propuneri pentru alinierea proceselor la strategie, definirea de măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, planificarea implementării măsurilor definite.

Solicită

Management financiar și de risc

Cuprinde consultanța pentru managementul subvențiilor și elaborarea de concepte de finanțare, asistență la elaborarea părții economice a studiilor de fezabilitate, planificarea financiară și sisteme de monitorizare, managementul capitalului de lucru și al lichidităților, asistență la achiziții și fuziuni, măsurarea și evaluarea riscurilor organizației.

Solicită

Operațiuni și procese interne

Cuprinde consultanță pentru îmbunătățirea și redesenarea proceselor interne, consultanță pentru procesele de gestionarea furnizorilor și a clienților, pentru managementul performanței, pentru optimizarea costurilor și a resurselor, pentru managementul producției, dezvoltării și logisticii, pentru creșterea eficienței.

Solicită

Marketing și vânzări

Cuprinde consultanță pentru optimizarea portofoliului de produse, pentru definirea de mărci și gestiunea de mărci, pentru managementul canalelor de distribuție, concepte de marketing digital (online).

Solicită

Resurse umane și managementul schimbării

Cuprinde consultanță pentru identificarea și dezvoltarea talentelor organizației client, pentru dezvoltarea unor scheme de compensație și beneficii pentru personal, pentru elaborarea de procese de recrutare, instruire și integrare, planificare și asistență la implementarea strategiilor pentru managementul schimbării și gestionarea efectelor acesteia asupra angajaților unei organizații.

Solicită

Digitalizare și concepte tehnologice

Cuprinde elaborarea de strategii și concepte IT, strategii de aliniere a sistemelor IT cu procesele organizației, evaluarea și planificarea implementării de noi tehnologii, identificarea de furnizori și gestionarea acestora.

Solicită

Managementul de proiecte, Management interimar

Include acordarea de sprijin pentru gestionarea metodologică a proiectelor din cadrul organizației clientului și misiuni de consultanță care presupun preluarea unei poziții în conducerea organizației clientului pentru o perioadă determinată de timp.

Solicită

Alte servicii:

Cuprinde servicii de instruire (training) și coaching, consultanță pentru recrutarea de personal, realizarea de studii de piață, asistență pentru outsourcing, asistență pentru dezvoltarea sustenabilă și CSR (responsabilitate socială corporatistă).

Solicită